งานตีเส้นและสัญลักษณ์ด้วยอีพ็อกซี

งานตีเส้นจราจร งานตีเส้น Layout โรงงาน

เน้นเป็นการใช้สีให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน โดยมีกลุ่มสี อีพ็อกซี่ โค้ทติ้ง Epoxy Coating ,

โพลียูริเทน โค้ทติ้ง PU Coating 

คุณสมบัติ

- สะอาดสวยงาม                                               -  การยึดเกาะดีเยี่ยม

- แบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่                                  - ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก        

 พื้นที่ติดตั้ง

- งานตีเส้นภายในโรงงาน          - งานตีเส้นลานจอดรถ

-  งานตีเส้นทางเดิน                 - งานตีเส้นสัญลักษณ์ต่างๆ

-  ห้องคลีนรูม                         - คลังสินค้า

 

     

 

 

                   

Visitors: 89,728