หลักการใช้สีตีเส้นโรงงานอุตสาหกรรม

 

หลักกการใช้สีตีเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม มีดังนี้

  1. เส้นแบ่งพื้นที่ทางเดินบริเวณทำงาน พื้นที่ทั่วไป ทางเข้าออก ใช้เส้นสีเหลือง หนา 5-10 เซนติเมตร
  2. การแสดงทิศทาง ใช้ลูกศรสีเหลือง
  3. เส้นบริเวณวางงานกระบวนการผลิตใช้สีขาวหนา 5 เซนติเมตร
  4. เส้นบริเวณไว้ของเสีย ใช้สีแดงหนา 5 เซนติเมตร
  5. เส้นสำหรับเตือนการเกิดอันตราย อุปกรณ์สำหรับขนถ่าย บริเวณที่อาจลื่นหกล้ม กระแทก ใช้เส้นสีเหลืองสลับดำหรือเส้นสีเหลือง
  6. บริเวณติดตั้งเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันัคคีภัย ภาชนะบรรจุของเหลวไวไฟ เครื่องกีดขวางการก่อสร้าง อุปกรณ์หยุดเครื่องจักรทุกชนิด ใช้สีแดง
  7. บริเวณที่ปลอดภัย เครื่องมืองปฐมพยาบาลใช้สีเขียว
  8. ส่วนของเครื่องจักรที่เป็นอันตราย ของมีคมส่วนที่หมุนได้ เคลื่อนที่ได้ ใช้สีส้ม
  9. การจราจรขอบถนน ใช้สีดำสลับขาว
  10. ภาชนะอุปกรณ์เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี ใช้สีม่วง

 


อ้างอิงข้อมูล : สำนักความปลอดภัยแรงงาน

       

Visitors: 87,209