วีดีโอผลงาน

 
 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ Epoxy Selfleveling ภายในโรงงาน

https://www.youtube.com/watch?v=ZbYhRjX1scI

https://www.youtube.com/watch?v=emQtICEDsY8

https://www.youtube.com/watch?v=opclwZr2rVk 

https://www.youtube.com/watch?v=mnG6NqLAmJE

https://www.youtube.com/watch?v=1yqvc5j7sfw

https://www.youtube.com/watch?v=1yqvc5j7sfw&t=14s

https://youtu.be/6zI2mqrW8FQ 

 

งานเคลือบพื้นโพลียูริเทรน Polyurethane ภายในโรงงาน

https://www.youtube.com/watch?v=j0o02qwJkWc&t=57s

 

 

 

 

 

 

Visitors: 87,209